Valjevo sedam godina ima odluku o zaštitniku građana, ali zaštitnika građana još uvek nema!

Brojni su akti koje lokalna Skupština usvaja jer je na to obavezuju zakoni. Među njima je i Odluka o zaštitniku građana grada Valjeva, koja je doneta 2016. godine. Nije zaživela. Statutom grada Valjeva (2008.) propisano je, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, da se ustanovljava institucija Zaštitnik građana koji ima ulogu da kontroliše primenu akata koje donosi Grad, da štiti individualna i kolektivna prava i interese građana, vršeći kontrolu rada gradskih uprava, posebnih organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, a na taj način se postiže veća zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda. Međutim, Valjevo još uvek nema Zaštitnika građana i pored toga što je 22. jula 2016. godine Skupština grada usvojila Odluku o Zaštitniku građana grada Valjeva. Tada je rečeno d...

 

SLEDEĆA VEST

Večeras protest „Valjevo protiv nasilja“

Partneri