“Agrorazvoj – valjevske doline”utvrdilo da je zdravstveno stanje u park-šumi Pećina

Na poziv  preduzeća “Agrorazvoj – valjevske doline”, preduzeće „Foresting“ iz Beograda je sa stručnjacima u oblasti zaštite šuma sa Šumarskog fakulteta utvrdilo da je zdravstveno stanje u park-šumi Pećina jako nezadovoljavajuće i da je neophodno rekonstruisati i unaprediti stanje drveća.Ekipa stručnjaka koju čine dr Slobodan Milanović, vanredni profesor i dr Ivan Milenković, docent, kao i specijalista za vizuelnu procenu zdravstvenog stanja stabala inž. Ljubomir Popara sa saradnicima su detaljnim radom na terenu, prikupljanjem i analiziranjem podataka, izradili Elaborat o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala u park-šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako pojedinačno stablo koji možete preuzeti na sajtu grada Valjeva:https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Na s...

 

SLEDEĆA VEST

81 novooboleli,1262 aktivno obolelih (75 manje nego pret...