„Kako zamišljam nebo“narodni muzej valjevo u petak u 19 casova

Odgovori na ovo pitanje su brojni, raznoliki i nikada konačni.Povodom ove izložbe, šest umetnika će nam ponuditi svoje. Ana Pušica i Đorđe Stanojević kao polaznu tačku za svoje iskaze biraju materijalistički, bezmalo naučni pogled na svet.Zainteresovani su za fizičke procese i supstance, kao i njihova svojstva; poteze slikarskih četki rado zamenjuju tragovima kretanja i pritiska vode i vazduha.Nebo za njih nije udaljeno i ne nalazi se na nedostižnim visinama. Naprotiv, ono je svuda oko nas, možemo ga posmatrati, osetiti na sopstvenoj koži, dodirnuti. Za Željka Vitorovića, Milana Hrnjazovića, Tamaru Pantić i Dragana Marića nebo je metafora nikada ostvarenog raja na Zemlji – idealnog društva u okviru kojeg su međuljudski odnosi harmonični, a pravda dostupna svima.Njihovi radovi ističu i d...

 

SLEDEĆA VEST

Lazarevačko Kinološko Društvo po odobrenju KSRS-a u subot...