Sećanje jednog borca: Oslobođenje Valjeva

„Četrnaesti septembar. Naš se bataljon nalazi blizu Valjeva, u selu Babinoj Luki. Večeras čemo krenuti u napad. Učestvuje cela Brigada. Kažu – i Divizija. Prošla je ponoć. Sišli smo na neku cestu. Mislim da vodi prema Šapcu. Čudno je kako smo još pomalo uzbuđeni kad se nađemo na drumu. Osećamo se nekako nelagodno, kao da strepimo od nečega. Sada, zbilja, nema razloga da se pribojavamo tenkova. Nismo više, kao nekad, u situaciji da puščanim zrnima uzaludno tučemo njihove oklope. Sad imamo i artiljeriju, protivtenkovska oružja, mine. Pa ipak, laknu nam kad pređosmo drum i uhvatismo se brda. Ova nesigurnost, neka vrst straha od ceste, kao da nam je ostala još iz partizanskih dana. A možda će ostati i do kraja rata? Čete, bataljoni, mitraljezi, laki bacači — sve je to otišlo nekud...

 

SLEDEĆA VEST

Valjevski socijalisti čuvaju sećanje na 15. septembar