DONACIJA BESPILOTNIH LETILICA OSNOVNIM ŠKOLAMA U VALJEVU

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Za lepšu školu“, Rotari klubovi u Srbiji pokrenuli su akciju za nabavku bespilotnih letelica – dronova za osnovne škole, a sa ciljem učenja programskih jezika skreč i pajton koji su predviđeni nastavnim planom i programom informatike za učenike 5. i 6. razreda. Tim povodom danas su u Maloj sali Opštinske uprave donirani dronovi za 15 valjevskih osnovnih škola. Cilj projekta je podizanje digitalne pismenosti đaka i upoznavanje sa novim tehnološkim alatima radi postizanja ključnih kompetencija za celoživotno učenje i sticanje preduzetničkih veština sa aspekta pripreme za nove poslove u okviru digitalne revolucije. Urađeni su pilot projekti, prezentacije u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kraguje...

 

SLEDEĆA VEST

Prijem reprezentativaca juniorske vaterpolo ekipe kod gra...