Evropski sud pravde osporio delove Direktive EU o obradi podataka putnika

Luksemburg, 22. jun 2022. – Evropski sud pravde presudio je da Direktiva EU o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) mora biti ograničena kako bi bila u skladu sa standardima poštovanja ljudskih prava. Evropski sud pravde je osnovan 1952. godine i ima sedište u Luksemburgu. Direktiva je usvojena 2016. godine i njom je uveden mehanizam putem kojeg aviokompanije moraju da dostave nacionalnim vlastima u EU podatke o punicima koji su ušli, ili napustili teritoriju Unije. Cilj direktive je sprečavanje, otkrivanje, istraga i krivični progon terorizma i teških krivičnih dela. Direktiva je članicama EU dopustila da istu proceduru prosleđivanja informacija primenene i na osobe koje putuju iz jedne članice Unije u drugu, što su prihvatile sve članice osim Austrije i ...

 

SLEDEĆA VEST

Savet EU zahteva nastavak delovanja za zaštitu i bezbedno...