Grad osniva javno preduzeće koje će upravljati putevima

Šest godina nakon gašenja Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju, kada je Valjevo ostalo bez upravljača puta, Grad je doneo odluku o osnivanju novog javnog preduzeća koje će obavljati delatnost upravljanja javnim i nekategorisanim putevima. Prema rečima načelnika Gradske uprave Nebojše Petronića, Grad je imao mogućnost da nekom od javnih preduzeća poveri ovaj posao, da osnuje svoje javno preduzeće ili da kroz javno-privatno partnerstvo nekom preduzeću poveri obavljanje ove delatnosti. Dodao je da je gradsko rukovodstvo razmišljalo da ove poslove poveri JKP Vodovod, međutim odlučili su da se osnuje novo javno preduzeće, tako da će u narednom periodu biti doneta akta potrebna za osnivanje preduzeća i upis u registar Agencije za privredne registre. Prema Zakonu o...

 

SLEDEĆA VEST

Nagrađeni lajkovački đaci generacije i "vukovci&...

Partneri