Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Informacija za javnost : Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Subvencije koje se dodeljuju predviđene su za pokriće troškova u vezi obezbeđenja garancije putovanja. Isplata subvencija će se vršiti u zavisnosti od kategorije lecence i to na sledeći način: licenca kategorije A 10, maksimalno do 2.250 evra; licenca kategorije A 15, maksimalno do 2.500 evra; licenca kategorije A 20, maksimalno do 3.000 evra; 4) licenca kategorije A 25, maksimalno do 3.500 evra; 5) licenca kategorije A 35, maksimalno do 4.000 evra; 6) licenca kategorije A 40, maksimalno do 5.000 evra....

 

SLEDEĆA VEST

Nagradni konkurs za kreativne radove srednjoškolaca