Na sednici Gradskog veća usvojen novi Lokalni akcioni plan za decu grada Valjeva

Na danas održanoj 57.sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva za period 2022 – 2027. godine. Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Zora Bojičić, obrazložila je predlog odluke i naglasila da su realizovane brojne aktivnosti u saradnji sa civilnim sektorom, a sve u cilju poboljšanja položaja dece u svim prioritetnim segmentima. „Kao najznačajnije treba izdvojiti besplatnu školu plivanja za učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, od kojih je do sada naučilo da pliva preko 2000 dece. Od 2018. godine, grad Valjevo u okviru ovog strateškog dokumenta realizuje i organizuje besplatno letovanje za pedesetoro dece iz socijalno – ugroženih porodica sa seoskog područja. Za vreme panedemije ova aktivnost je bila prekinuta...

 

SLEDEĆA VEST

Lanset: Širom sveta jedna od šest osoba je umrla od zagađ...