NVO Tri tačke: Praćenje postupaka pred domaćim sudovima – 13 zapažanja

Beograd, 02. avgust 2022. – U periodu od juna 2015. do juna 2022. godine pravni tim NVO Tri tačke pratio je tok pojedinih suđenja, uglavnom u krivičnim predmetima pred sudovima u Beogradu. U fokusu rada bilo je, pre svega, pravo na pravično suđenje, tj. stepen primene ovog prava u domaćem pravosudnom sistemu. U objavljenom izveštaju NVO Tri tačke prikazuje nekoliko iskustava i zapažanja iz prakse. Bez posebnog redosleda po važnosti, navedeno je samo nekoliko zapažanja, ukupno trinaest. Neka su izdvojena kao posebna jer se odnose na suđenja čiji tok je praćen u periodu jun 2015. – jun 2022. godine (nekoliko njih još uvek traje). Ta zapažanja u vezi su sa (ne)ostvarivanjem prava na pravično suđenje. Uz takva, dodali su i još nekoliko drugih zapažanja iz posmatranog perioda. Neka...

 

SLEDEĆA VEST

Mijačić: SAD stale na stranu mira na Kosovu

Partneri