Obrazloženje vezano za odluku o prosečnoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti u Valjevu

U javnosti je pažnju izazvala odluka o prosečnoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti nateritoriji našeg grada. Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanjeporeza  na imovinu u 2022. godinu minimalno i na godišnjem nivou  će se kretati od39 do  220 dinara, a za pravna lica od 500 do 1300 dinara više za celu godinu.Iz Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda je upućenoobrazloženje zašto je moralo doći do minimalne korekcije poreza.„Razlog za donošenje odluke je sadržan u članu 6. Zakona o porezima na imovinu gde jesvaka jedinica lokalne samouprave u obavezi da svake godine do 30. novembra doneseOdluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućoj nepokretnosti na teritorijijedinice lokalne samouprave i da istu objavi na svojoj internet strani.Prosečne cene...

 

SLEDEĆA VEST

KoncertNikole Todorovića