Sednica Gradskog veća 20. novembra

Na dnevnom redu današnje osme po redu sednice Gradskog veća, razmatrane su 23 tačke dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda bio je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2020. godine. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.873.409.097,98 dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.331.952.831,16 dinara sa procentom ostvarenja 60,20 posto. Planirani prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz izvora budžeta su 3.682.574.527,82 dinara, a ostvareni u iznosu 2.112.804.744,41 dinara odnosno 57,37 posto od planiranog iznosa, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 190.834.570,16 dinara, a ostvareno 219.148.086,75 dinara. Tekući ...

 

SLEDEĆA VEST

Korona presek po gradovima danas