Stanje drveća u Parku Pećina je nezadovoljavajuće

VALJEVO- Na poziv  preduzeća “Agrorazvoj – valjevske doline”, preduzeće „Foresting“ iz Beograda je sa stručnjacima u oblasti zaštite šuma sa Šumarskog fakulteta utvrdilo da je zdravstveno stanje u park-šumi Pećina jako nezadovoljavajuće i da je neophodno rekonstruisati i unaprediti stanje drveća, saopšteno je iz Gradske uprave. Kako je saopšteno, ekipa stručnjaka koju čine dr Slobodan Milanović, vanredni profesor i dr Ivan Milenković, docent, kao i specijalista za vizuelnu procenu zdravstvenog stanja stabala inž. Ljubomir Popara sa saradnicima su detaljnim radom na terenu, prikupljanjem i analiziranjem podataka, izradili Elaborat o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala u park-šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako pojedinačno stablo koji zainteresovani građani mogu da ...

 

SLEDEĆA VEST

“Agrorazvoj – valjevske doline”utvrdilo da je zdravstveno...