SVE O REFERENDUMU U SRBIJI! Šta građani dobijaju zaokruživanjem ‘DA’?

Republički referendum biće održan u nedelju 16. januara od 7.00 do 20.00 sati. Na republičkom referendumu građani će se u nedelju, 16. januara, izjašnjavati da li su za Akt o promeni Ustava koji sadrži konkretne amandmane kojima se predviđaju promene u oblasti pravosuđa sa ciljem da se obezbedi veća nezavisnost sudstva i sudija, kao i samostalnost i odgovornost javnih tužilaca. Veliki broj građana i dalje nije siguran šta se amandmanima menja i koliko će to na njih uticati, a profesor ustavnog prava i član Radne grupe za izradu amandman Vladan Petrov pojašnjava da je svrha ovih amandmana otklon politike iz sudstva, kao i iz javnog tužilaštva. – Ponuđena rešenja o kojima će se glasati na referendumu omogućavaju depolitizaciju pravosuđa, uz veću nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudst...

 

SLEDEĆA VEST

Broj novozaraženih se ne smanjuje

Partneri