U Valjevu od početka godine 44 “zagađena” dana

Od početka godine u Valjevu je zabeleženo 44 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu.U saopštenju organizacije "Lokalni odgovor" iz Valjeva, u protekloj nedelji vazduh u Valjevu je većinu dana bio izuzetno opasan po zdravlje. Pet dana ocenjeni su indeksom "zagađen", a dva dana ocenom "jako zagađen". Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u utorak i sredu (16. i 17. februar) kada su prosečne dnevne koncentracije iznosile 120.40 µg/m3 i 121.98 µg/m3 . Najviša satna koncentracija suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je u petak 19. februara u 18 časova i iznosila 308.39µg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu satnu koncentraciju u utorak 16. februara od 227.55 ...

 

SLEDEĆA VEST

Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 23. februara