Valjevo na škrgama

Ovo nije priča o aerozagađenju u Valjevu iako bi se to, na osnovu naslova, s pravom moglo zaključiti. Takođe, nije priča ni o javnoj, budžetskoj ili investicionoj potrošnji, iako ni tu ne stojimo ništa bolje. O tome, neki drugi put. Ovo je priča o velikom uspehu našeg grada – nezvaničnoj liderskoj poziciji u jednom rastućem biznisu, koji je direktno povezan sa ličnom potrošnjom Valjevki i Valjevaca. Čini se da je odomaćeno uverenje u narodu da postojanje i porast broja prodavnica polovne odeće (PPO) svedoči o ekonomskoj krizi odnosno sve većoj ekonomsko socijalnoj ugroženosti stanovnika naših gradova. Odgovor na pitanje da li je takvo uverenje ispravno zahteva jednu dublju analizu i, svakako, jedan fond vrlo kvalitetnih podataka. Nažalost, tih analiza i podataka nema, pa se odgovor daje...

 

SLEDEĆA VEST

Medijska pismenost za zrelo doba